ارتباط با ما

 

شماره تلفن هاي مؤسسه: 34246747-081، 34246748-081، 34246515-081

مدیر آموزش خانم شریفیان-  داخلی114

Alvand-map

مدیر اداری و مسئول مالی: آقای غضنفری -داخلی 117

مسئول حراست: آقای شعاعي-داخلی 119

واحد آموزش

کارشناس حسابداری و امور بانکی: خانم دانشوری - داخلی 112
کارشناس مدیریت و کامپیوتر: خانم غضنفری- داخلی 123

مسئول دانش آموختگان: آقای شعاعی-  داخلی 127

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی: خانم دانشوری- داخلي 118

 مسئول کتابخانه:خانم دانشوری- داخلی 126

 امور کلاس ها: آقای منصور- داخلی 121

 آدرس مؤسسه: همدان- میدان امامزاده عبداله- بلوار زینبیه- جنب مرکز مخابرات- مؤسسه آموزش عالی الوند

کدپستی: 59318-65176