نکات لازم درمورد درس پروژه

 

-1انجام پروژه به صورت کتبی و در مورد موضوع مشخص شده باشد.

-2تعداد صفحات حداقل 70 صفحه باشد ( بسته به هر رشته ای متفاوت است).

3- متن نوشته شده باید با فونت 14 B Nazanin  تایپ شود.

4- کلمات و عبارات انگلیسی با فونت Times New Roman 12 تایپ شود.

5- سرفصل ها و تیترها باید با فونت B Titr 14 و به صورت Bold نوشته شود.

6-تعداد خطوط هر صفحه حداقل 22 خط باشد.

7-فاصله خطوط یک سانتی متر در نظر گرفته شود.

8- وجود فهرست و شماره صفحه الزامی است (شماره صفحات در وسط و پایین صفحه قرار گیرد)

-9عنوان تصویر ها با فونت B Nazanin و به شکل Bold در زیر تصویر نوشته شود.

10- عنوان جدول ها با فونت 11 B Nazanin و به شکل Bold  در بالای جدول نوشته شود.

11-قبل از صحافی باید متن حتماً به تایید استاد رسیده باشد و اصلاحات انجام شود.

12-نوشته ها طلاکوب و رنگ جلد مطابق جدول زیر باشد:

رشته

رنگ جلد

کارشناسی حسابداری- مدیریت

سبز یشمی

کاردانی حسابداری - مدیریت

سورمه ای

کاردانی کامپیوتر

سورمه ای

کارشناسی ارشد حسابداری

زرشکی