کمیسیون موارد خاص

 

قابل توجه دانشجویان مشروط و دانشجویانی که برای ادامه تحصیل نیاز به رای کمیسیون موارد خاص دارند:

1- مراجعه به سایت اینترنتی سامانه خدمات آموزشی (بررسی موارد خاص) به آدرس www.msrt.ir

قسمت دانشجويان - سامانه خدمات آموزشيكميسيون موارد خاص

2-پرداخت مبلغ 100.000 ریال پس از تکمیل آیتم‌ها، به صورت الکترونیکی

3-در صورت داشتن گواهی پزشکی، اسکن شود.

4-قبل از ثبت موارد لازم است دانشجو دستورالعمل شورای بررسی موارد خاص را مطالعه کند. در صورت بروز مشکل به قسمت پرسشهای متداول مراجعه شود.

5-اسکن مدارک موردنیاز و uploadدر محل‌های مورد نظر، حجم مدارک اسکن شده نباید بیشتر از 500kb  باشد.

مراحل ثبت نام كامل شد تحويل كد رهگيري و فرم در دست بررسي دانشگاه

فرم به کارشناس آموزش (خانم مددي) تحویل داده شود.

نکات مهم قابل توجه دانشجویان

1-دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در صورتی که 2 بار متوالی یا متناوب مشروط شوند از ادامه تحصیل محروم می‌باشند.

2-دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته در صورتی که 3 بار متوالی یا متناوب مشروط شوند از ادامه تحصیل محروم می‌باشند.

3-سنوات تحصیلی مجاز در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5 ترم می‌باشد.