گروه مدیریت


 

مدیر گروه و عضو هیآت علمی گروه مدیریت

دكتر حسين پرويزي مساعد

مرتبه علمی: مربی

تحصیلات:دکتری رياضي

تلفن: 08134246747 داخلی 132