زمان برگزاري كلاس مكاتبات اداري

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس مكاتبات اداري را با استاد بهمن زاده اخذ نموده اند ميرساند كلاس روز سه شنبه 1397/09/20 ساعت 17 الي 18:30 برگزار مي گردد.