زمان برگزاري كلاس جبراني اخلاق و احكام كسب و كار

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس اخلاق و احكام كسب و كار را با دكتر عقيقي اخذ نموده اند ميرساند كلاس روز شنبه 1397/09/10 ساعت 16 الي 18 برگزار مي گردد.