زمان برگزاري كلاس نظريه سازمان و مديريت

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس نظريه هاي سازمان و مديريت را با دكتر عقيقي اخذ نموده اند ميرساند كلاس روز شنبه 1397/09/10 ساعت 18 الي 20 برگزار مي گردد.