شرکت در مراسم یوم الله 13 آبان

 

 

مراسم ۱۳ آبان ماه «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» و «روز دانش‌آموز» در سراسر کشور برگزار شد؛ در همدان نیز این مراسم با حضور دانش‌آموزان و دانشجویان همدانی، در میدان امامزاده عبدالله برگزار شد.

این مراسم با شعارهای ضد استکباری دانش‌اموزان و دانشجویان آغاز شد و با سخنرانی دکتر حاجی بابایی ادامه یافت. در پایان نیز بیانیه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرائت شد.