توزیع چای و شیرینی به مناسبت آغاز ولایت امام زمان و هفته بسیج