تغییر ساعت کلاس استاد یوسفی

 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند درس روش تحقیق استاد یوسفی چهارشنبه ها ساعت 16-14 و اصول بهداشت صنعتی ساعت 19-17 برگزار میگردد.