قابل توجه دانشجویان استاد سید آقا حسینی

 

 

به اطلاع دانشجویانی که درس مبانی سازمان و مدیریت- اصول سرپرستی را با استاد سید آقا حسینی اخذ کرده اند می رساند کلاس روز سه شنبه 1397/01/21، ساعت 20-17  با استاد بهمن زاده برگزار می گردد.