ثبت نام ضیافت افطاری

 

 


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت ثبت نام ضیافت افطاری مورخ 1397/03/08 تا تاریخ 1397/03/07 به انتظامات مؤسسه مراجعه نمایید.