ساعات حضور مديران محترم گروه ها در نيمسال تابستان 97

 

 

 

دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 9 الي 10:                            خانم عباسي (مدير گروه حسابداري و امور بانكي)

سه شنبه ها از ساعت 9 الي 11:                                              آقاي پريزاده (مدير گروه كامپيوتر)

شنبه الي چهارشنبه از ساعت 8 الي 12:                                     آقاي پرويزي مساعد (مدير گروه مديريت)