اطلاعيه كميسيون موارد خاص نيمسال 962

 

 

بدين وسيله به اطلاع تمامي دانشجويان گرامي مي رساند در صورت اتمام سنوات تحصيلي و يا مشروطي 2 يا 3 ترم متوالي يا متفاوت مي بايست جهت ادامه تحصيل ثبت نام كميسيون موارد خاص انجام پذيرد لذا با مراجعه حضوري و تكميل فرم مربوطه و پس از ثبت نام در سايت كميسيون موراد خاص تا تاريخ 1397/06/05 اقدام نموده و كد رهگيري را در اختيار دانشگاه قرار دهيد.

در صورت عدم ثبت نام عواقب آن بر عهده شخص دانشجو مي باشد.

دانلود راهنماي ثبت نام