اطلاعيه مهم تحصيلات تكميلي

 

 

به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 95 مي رساند در صورتي كه موفق به ارائه پايان نامه نشده اند و آمادگي دفاع ندارند مي بايست جهت تكميل فرم تمديد سنوات (در قسمت فرم ها) اقدام نمايند و فرم تكميل شده را تا تاريخ 1397/06/14 به واحد آموزش تحويل دهند همچنين اين دانشجويان مي بايست نسبت به اخذ درس پايان نامه در نيمسال 971 با پرداخت شهريه اقدام نماييد.