زمان و مدارك ثبت نام پذيرفته شدگان آزموت سراسري ورودي 97

 

 

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری به اطلاع می رساند پذیرفته شدگان می توانند با در دست داشتن مدارک لازم از تاریخ شنبه 24 شهریور ماه 97 لغایت سه شنبه27 شهريور 97 به مؤسسه مراجعه نمایند.

**ضمناً مدارک ثبت نام به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح زیر می باشد

مدارک ثبت نام دوره کارشناسی پیوسته

1- اصل گواهینامه دوره متوسطه(دو سری کپی)

2- اصل ریز نمرات دوره متوسطه (دو سری کپی)

3- اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی (دو سری کپی)

4- اصل ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی (دو سری کپی)

5- 6 قطعه عکس پشت نویسی شده

6- کپی از تمام صفحات شناسنامه (دو سری)

7- کپی از کارت ملی پشت و رو (دو سری)

8- کپی از کارت پایان خدمت یا کارت معافیت (برای دانشجویان پسر)

9- رسید تائیدیه تحصیلی

10-پرداخت مبلغ 6000000 ریال (ششصد هزار تومان علی الحساب) به شماره حساب 2413345300

مدارک ثبت نام دوره کاردانی

- اصل گواهینامه دوره متوسطه(دو سری کپی)

2- اصل ریز نمرات دوره متوسطه (دو سری کپی)

3- اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی (دو سری کپی)

4- اصل ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی (دو سری کپی)

5- 6 قطعه عکس پشت نویسی شده

6- کپی از تمام صفحات شناسنامه (دو سری)

7- کپی از کارت ملی پشت و رو (دو سری)

8- کپی از کارت پایان خدمت یا کارت معافیت (برای دانشجویان پسر)

9-رسید تائیدیه تحصیلی

10-پرداخت مبلغ 6000000 ریال (ششصد هزار تومان علی الحساب)به شماره حساب 2413345300