اطلاعيه كميسيون موارد خاص نيمسال 971

 

بدين وسيله به اطلاع تمامي دانشجويان ثبت نامي در كميسيون موارد خاص مي رساند با توجه اعلام جواب كميسيون موارد خاص تا تاريخ 1397/07/11 جهت انجام امور مربوطه به آقاي شعاعي مراجعه نمايند. مسئوليت عدم مراجعه دانشجو تا تاريخ تعيين شده بر عهده شخص دانشجو مي باشد.