زمان برگزاري كلاس زبان تخصصي 4و3-2و1

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس زبان تخصصي 4و3 را با استاد غلامي اخذ كرده اند ميرساند زمان تشكيل كلاس روز پنج شنبه 1397/07/26 ساعت16-14 و زبان تخصصي 1و2 روز پنج شنبه ساعت 18-16 خواهد بود.