اطلاعيه تمديد كارت دانشجويي

 

 

به اطلاع دانشجويان گرامي ميرساند جهت تمديد كارت دانشجويي تا تاريخ 1397/07/10 به واحد آموزش مراجعه نماييد.