قابل توجه دانشجويان درس مكاتبات اداري

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس مكاتبات اداري را با آقاي بهمن زاده اخذ نموده اند مي رساند كلاس روز سه شنبه 1397/08/29 ساعت 17 ال ي19 در كلاس 301 برگزار مي گردد.