قابل توجه دانشجويان درس مباني علم اداره

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس مباني علم اداره را با استاد بهمن زاده اخذ نموده اند مي رساند كلاس روز يكشنبه 1397/08/27 ساعت 17 الي 19 در كلاس 301 برگزار مي گردد.