برپايي نمايشگاه عكس 13 آبان

 

 

در آستانه فرارسیدن ۱۳آبان که در تقویم ایرانیان با نام روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است، مؤسسه آموزش عالي الوند اقدام به برپایی نمایشگاه عکس نموده است. در اين نمايشگاه عكس هاي مربوط به 13 آبان ماه سال 1357 به نمايش گذاشته شد.