قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد (ورودي 95)

 

 

به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 95 ميرساند آخرين مهلت تحويل پايان نامه و تحويل مدارك جهت دفاع 15 آذر ماه سال 1397 مي باشد.