زمان برگزاري كلاس جبراني استاد اتفاق

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس زبان پيش را با استاد اتفاق اخذ نموده اند ميرساند كلاس روز يكشنبه 1397/09/11 ساعت 9 الي 11 برگزار مي گردد.