زمان برگزاري كلاس مباني علم اداره

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس مباني علم اداره را با استاد بهمن زاده اخذ نموده اند ميرساند كلاس روز يكشنبه 1397/09/18 ساعت 17 الي 18:20 برگزار مي گردد.