زمان برگزاري كلاس مديريت استراتژيك پيشرفته

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس مديريت استراتژيك پيشرفته را با دكتر عقيقي اخذ نموده اند ميرساند كلاس روز يكشنبه 1397/09/18 ساعت 16 الي 20 برگزار مي گردد.