مناسبت روز

جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر تا تاريخ 1397/11/14 به مؤسسه مراجعه نماييد

پیوند سریع

 

 

اطلاعيه معرفي به استاد نيمسال 971

 

 

به اطلاع دانشجویان متقاضیان اخذ درس معرفی به استاد می رساند زمان برگزاری امتحان 97/10/02 و 97/10/04 ساعت 08:30 صبح می باشد. متقاضیان می بایست شخصاً 8 روز قبل از تاریخ ذکر شده جهت تکمیل فرم اقدام نمایند.