مناسبت روز

جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر تا تاريخ 1397/11/14 به مؤسسه مراجعه نماييد

پیوند سریع

 

 

زمان برگزاري امتحان عملي درس كاربرد كامپيوتر

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس كاربرد كامپيوتر را با استاد نيك انجام اخذ نموده اند مي رساند زمان امتحان عملي اين درس 1397/10/16 ساعت 15 مي باشد