مناسبت روز

جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر تا تاريخ 1397/11/14 به مؤسسه مراجعه نماييد

پیوند سریع

 

 

زمان امتحان عملي درس گفت و شنود

 

 

به اطلاع دانشجوياني كه درس گفت و شنود را با استاد وحيدي شكيب اخذ نموده اند مي رساند زمان امتحان عملي اين درس 1397/10/11 ساعت 13 مي باشد.