اطلاعيه ثبت نام بدون آزمون

 

 

بنابر با اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور متقاضیان ثبت نام در دانشگاه می توانند صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی و از طریق مراجعه حضوري از تاریخ 30 دي ماه لغایت 14 بهمن ماه 1397 ثبت نام نمایند. در این راستا مؤسسه آموزش عالی الوند در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

 

 کارشناسی پیوسته

1-علوم کامپیوتر 

2- حسابداری

 

 كارداني پيوسته

1- امور اداري

2- كامپيوتر

3- حسابداري

 

 کاردانی

1- حسابداری

2- امور بانکی

3- مدیریت بازرگانی

4- مدیریت بیمه

5- مدیریت صنعتی

 

كارشناسي ناپيوسته

مديريت بازرگاني

مديريت صنعتي

مديريت بيمه

حسابداري

مهندسي كامپيوتر

آموزش زبان انگليسي