مؤسسه آموزش عالی الوند فردا 29 دی ماه تعطیل است

 

 

به دلیل بارش برف و لغزندگی سطح معابر، فردا شنبه 29 دی ماه مؤسسه آموزش عالی الوند تعطیل است.

زمان برگزاری امتحانات متعاقباً اعلام خواهد شد